פרויקט נתניה על הים

La fiabilité professionnelle et l’accompagnement personnalisé sont nos atouts

Depuis plus de dix ans, le groupe Nefussy accompagne les non-résidents de diverses communautés juives du monde entier dans toutes les démarches qu'ils entreprennent sur le marché immobilier israélien.

Le personnel du Groupe sert régulièrement de conseiller auprès des membres des communautés internationales et a acquis une expertise dans l'analyse et l'identification des marchés d'investissement incontournables sur le marché israélien.

 

Sur le marché local également, le Groupe fait autorité dans le domaine des investissements immobiliers et est considéré comme un médiateur capable de rallier les communautés juives et les hommes d'affaires du monde entier au cœur de l'arène immobilière israélienne.

L'équipe professionnelle de l'entreprise accompagne les acheteurs, dans leur langue, tout au long du processus : de la définition des besoins des clients à la localisation de la transaction optimale et à l'assistance dans les procédures de la transaction sous toutes ses facettes : qu’il s’agisse d’aspects juridiques ou de conseils sur des questions de financement et de fiscalité.

Les activités du groupe Nefussy reposent sur un passage en revue continu et quotidien des tendances actuelles du marché, un examen et un traitement des informations pertinentes : les transactions en cours sur l'ensemble du marché immobilier israélien, l'analyse des tendances de la planification immobilière sur le plan national et plus encore. Ces processus permettent de prodiguer aux clients du Groupe une variété de recommandations éclairées et basées sur des analyses, et d'identifier en outre les domaines présentant un potentiel de croissance future.

Le Groupe emploie une équipe interne assurant des fonctions professionnelles clés dans chaque projet immobilier et composée d’avocats, de comptables et d’ingénieurs. Tous travaillent en pleine coopération avec la clientèle diversifiée du Groupe tout en lui fournissant un encadrement israélo-local complet et un service personnalisé.

Grâce à l'accompagnement et aux conseils du Groupe, au fil des années, des dizaines de milliers de résidents étrangers ont renforcé leur lien avec le secteur immobilier israélien : que ce soit en investissant ou en trouvant un logement.

Nous sommes fiers que nos activités constituent un lien fondamental et significatif entre Israël, les résidents étrangers et les investisseurs immobiliers du monde entier.

Clés pour les résidents étrangers
0
Mètres carrés vendus
0
Clés remises
0 +

nos projets

Guiva 4

Givatayim

Date d’entrée: 12/2021

11 rue Anielewicz

Bat Yam

Date d’entrée: 06/2023

Ha Simta

Ramat Hasharon

Date d’entrée: 10/2023

32-36 rue Yéhouda Maccabi

Tel Aviv

Date d’entrée: 36 mois à compter de la pose des fondations

3 rue Matmon Cohen

Tel Aviv

Date d’entrée: 36 mois à compter de la pose des fondations

Neot Sadé

Raanana

Date d’entrée: Occupation

Lev Ha Park

Raanana

en construction

Date d’entrée: 09/2022

50 -52 rue Ahouza

Raanana

Date d’entrée: 01/2023

Nos partenaires

Vous voulez un devis rentable ?

Répondez à quelques courtes questions et laissez-nous chercher pour vous les appartements qui vont conviendront le mieux.

אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookie) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בניתוח השירותים שלנו, האתר והמבקרים בו. צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף באתר אלא למטרה זו. המשך גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו. למידע נוסף ראה את מדיניות הפרטיות.

דילוג לתוכן