פרויקטי נדל"ן חדשים לשיווק ולמכירה – נפוסי גרופ

nos projets

Guiva 4

Givatayim

Date d’entrée: 12/2021

11 rue Anielewicz

Bat Yam

Date d’entrée: 06/2023

Ha Simta

Ramat Hasharon

Date d’entrée: 10/2023

32-36 rue Yéhouda Maccabi

Tel Aviv

Date d’entrée: 36 mois à compter de la pose des fondations

3 rue Matmon Cohen

Tel Aviv

Date d’entrée: 36 mois à compter de la pose des fondations

Neot Sadé

Raanana

Date d’entrée: Occupation

Lev Ha Park

Raanana

en construction

Date d’entrée: 09/2022

50 -52 rue Ahouza

Raanana

Date d’entrée: 01/2023